EnergiePrestatieCertificaat in Brussel

Het energieprestatiecertificaat voor verkoop en verhuur (EPB certificaat verkoop & verhuur) geeft de potentiële koper of huurder een idee over de energiezuinigheid van de woning aan de hand van een gekleurd energielabel van A (heel energiezuinig) tot G (heel energieverslindend). Het energielabel houdt rekening met de opbouw, geometrie en compactheid van de woning. Eventuele isolatie draagt bij tot een beter label. De aanwezige verwarmtoestellen worden eveneens gecontroleerd op energie-efficiëntie. De verbruiksfacturen hebben geen invloed op het EPC. Zodoende kan men de huizen eenduidig vergelijken met elkaar op basis van het energielabel vermeld op het EPB-certificaat.

 

Alleen EPB-certificateurs maken de EPC's op

Enkel erkende EPB-certificateurs (EPC-deskundigen verkoop en verhuur) mogen deze energieprestatiecertificaten opmaken in het Brussels Gewest. EPC-platform lijst uitsluitend de actieve EPB-certificateurs op die een erkenning bezitten van Leefmilieu Brussel. 
 
 

Wanneer is het energieprestatiecertificaat verplicht in Brussel?

Bij verkoop van woningen en appartementen (ongeacht de grootte) of kantoren van meer dan 500 m2, moet de eigenaar vanaf 1 mei 2011 een EPC laten opmaken door een energiecertificateur. Vanaf 1 november 2011 wordt het energiecertificaat ook verplicht bij verhuur.

Vanaf 1 januari 2013 moeten alle tertiaire gebouwen die worden verkocht of verhuurd van een EPC vergezeld zijn.   
 
 

Kostprijs van het EPC

Leefmilieu Brussel legt geen vaste prijs op voor deze energiecertificatie. De energiecertificateurs mogen vrij de kostprijs bepalen en die is sterk afhankelijk van de grootte en complexiteit van het gebouw. Onderzoek wijst uit dat de prijzen sterk variëren. Zo betaalt u voor eenzelfde standaard rijwoning makkelijk 150 tot 300 euro. Vraag daarom steeds ter vergelijking gratis meerdere EPC-offertes bij verschillende certificateurs om een correcte prijs te genieten.

De kost voor de opmaak van het EPB-certificaat wordt gedragen door de eigenaar, verkoper of verhuurder.
 
 

Wat is het verschil tussen een EPC en een energieaudit?

In tegenstelling tot het EPC wordt er bij een energieaudit een gedetailleerd energieadvies op maat gegeven. De woning wordt nauwgezet bestudeerd en berekeningen worden gemaakt om besparingssimulaties te genereren. Het EPC geeft een indicatie van energiezuinigheid en enkele algemene energietips mee, de energieaudit formuleert energiebesparingsadviezen op maat als eerste stap in het verbouw- en renovatieproces. 
  
 

Geldigheid van de energieprestatiecertificaten

Het energieprestatiecertificaat is 10 jaar geldig. Indien er binnen de termijn van 10 jaar aanpassingen zijn gebeurd aan de woning die een invloed hebben op de energiezuinigheid, laat men best een nieuw energie prestatie certificaat opmaken. Een woning met een positief energielabel is meer waard op de verkoop- en verhuurmarkt. 
 
 

Boetes bij afwezigheid van het energiecertificaat

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voorziet een administratieve boete voor de verkoper of verhuurder die nalaat om een geldig EPC te voorzien bij de verkoop of verhuur van een woning of appartement. De notaris heeft in deze optiek enkel een meldingsplicht naar de overheid, de verkoop zelf kan dus doorgaan zonder EPC.
 
 

Wetgeving omtrent het EPC in Brussel

De verplichting om een energieprestatiecertificaat op te stellen vindt z'n ontstaan in het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende het door een certificateur opgestelde EPB-certificaat voor wooneenheden van 17 februari 2011. 

  

Wat is de taak van de EPB-certificateur? 

De EPB-certificateur verzamelt bij een plaatsbezoek gegevens over de opbouw en grootte van de verliesoppervlakken van de gebouwschil (vloer, muren, dak, ramen en deuren), de verwarm- en koelinstallaties, toestellen om warm water aan te maken en de ventilatiesystemen. De gehele woning, de ramen en deuren, enzovoort dienen opgemeten te worden en er wordt onderzocht of er al dan niet isolatie aanwezig is in de schildelen. Het onderzoek ter plaatse neemt ongeveer 1 à 2 uur in beslag.
 
 

Moet de certificateur ter plaatse komen?

Ja, de EPB-certificateur is bij wet verplicht om verschillende zaken visueel te controleren tijdens het plaatsbezoek in het kader van de opmaak van een energieprestatiecertificaat. Als bij controle blijkt dat het certificaat is afgeleverd zonder dat de certificateur ter plaatse is geweest, wordt het EPC ongeldig verklaard en ingetrokken door de Brusselse overheid.

 

Ontvang ik na het plaatsbezoek direct het EPC?

Neen. De EPB-certificateur moet de verzamelde gegevens op kantoor verwerken en invoeren in een computerprogramma van de overheid. Het energieprestatiecertificaat wordt hierna afgeprint en ondertekend door de energiedeskundige. De aanvrager krijgt het originele document.
 
 

Wat moet aanwezig zijn bij het EPC-plaatsbezoek?

Om de energiekeuring zo vlot mogelijk te laten verlopen stelt de aanvrager best volgende zaken ter beschikking van de energiedeskundige indien bestaande:

•    Vroeger energieprestatiecertificaat
•    EPB-aangifte
•    Grondplannen en gevelplannen van de as-built situatie
•    Lastenboeken, werfverslagen en vorderingsstaten, postinterventiedossier en foto’s
•    Facturen van bouwmaterialen, verwarminstallaties en ventilatiesystemen 
•    Facturen van geregistreerde aannemers (geen offertes) 
•    Technische documentatie van de verwarminstallatie (ruimteverwarming en sanitair warm water)

Zorg er ook voor dat alle ruimten toegankelijk zijn. Hoe meer info u de EPC-deskundige kan verschaffen, hoe realistischer het energielabel zal zijn op het energieprestatiecertificaat.

 
 

Houdt de certificateur rekening met mijn energiefacturen?

Neen. In het energieprestatiecertificaat wordt er geen rekening gehouden met de verbruiksgegevens. Dit heeft de overheid heel bewust gekozen zodat men woningen en appartementen kan vergelijken op een objectieve manier. Men houdt enkel rekening met de kenmerken van het gebouw, niet met de persoonsgebonden invloeden.
 
 

Wat is het nut van de energiecertificaten?

De Europese Commissie heeft beslist dat op korte termijn in alle lidstaten de woningen een energieprestatielabel moeten krijgen. Het EPB-certificaat, de Brusselse versie van het Europees opgelegde energielabel, is ingevoerd en bewijst z'n nut op meerdere vlakken.  
 

Een beslissende factor bij aankoop en huur

Een woning met een gunstig energielabel zal minder energie verbruiken. De verwarmingskosten liggen lager, het leefcomfort is aangenamer. Een gebouw met een slecht label kan mits energiebesparende investeringen heel wat zuiniger worden gemaakt. Op basis van het energieprestatiecertificaat kan men relatief eenvoudig een kosten-baten analyse opmaken en als argument gebruiken bij de aankoop. Het EPC zal ongetwijfeld de waarde van een woning of appartement op de vastgoedmarkt gaan beïnvloeden op termijn.
 

Het certificaat als instrument voor een beter leefmilieu

Alle gebouwgegevens die door de EPB-certificateur worden verzameld tijdens een EPC-onderzoek, worden bewaard in een centrale databank van de overheid. Men kan vrij eenvoudig alle woningen oplijsten die nog geen dakisolatie bevatten, die nog enkel glas hebben zitten, enzovoort. Door deze zaken in kaart te brengen, kan men gerichte acties ondernemen om de energieverslindende en luchtvervuilende huizen te weren uit ons woningbestand. Het EPC zal als tool worden genuttigd om ons leefmilieu aanzienlijk te verbeteren. 


 
Wenst u gratis prijzen te vergelijken voor energieprestatiecertificaten? Vind regionale EPC-certificateurs.